Ажил хөдөлмөрийн амжилт гаргасан ажилтнууддаа шагнал гардууллаа…

“Эрчим хүчний ажиллагсдын өдөр”-ийг тохиолдуулан ажил хөдөлмөрийн амжилт гаргасан ажилтнууддаа засгийн газрын болон компани, олон нийтийн шагнал гардууллаа