Ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулалтанд урьж байна.