Дотоод аудитын Модуль- 2, 3 сургалт

МNS ISO9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоонд аудит хийх хөтөлбөрийн дагуу Дотоод аудитын Модуль- 2, 3 сургалтыг ОБЗЕРВСТАР ХХК-ны мэргэшсэн, зөвлөх экспертүүдтэй хамтран 2019 оны 02 дугаар сарын 27, 28 өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус сургалтанд Алба, хэлтэс, цех нэгжийн төлөөлөл 20 ажилтан амжилттай хамрагдаж ISO19011:2016 Удирдлагын тогтолцооны дотоод аудитор болж СЕРТИФИКАТ гардаж авлаа.

Та бүхэндээ ажлын их амжилтыг хүсье.