“ДЦС-4” ТӨХК дараахи ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.