“ДЦС-4” ТӨХК дараахи ажлын байранд /3/ нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.