“ДЦС-4” ТӨХК дараахи нээлттэй ажлын байранд урьж байна.