Тендерийн урилга – Ачааны автомашин /7 тонн, HD-120 маягийн, краны даац 5-10 тонн/ нийлүүлэх