Тендерийн урилга – Жийрэг, чигжээсний материал нийлүүлэх