Тендерийн урилга – Нам даралтын хаалт, клапан нийлүүлэх