Тендерийн урилга – Нүүрс тэжээгчийн ремень нийлүүлэх