Тендерийн урилга – Тоосон системийн сэлбэг нийлүүлэх