Тендерийн урилга – “ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ЖУРНАЛ МАЯГТУУД” нийлүүлэх