Тендерийн урилга – Төрөл бүрийн ажлын хувцас нийлүүлэх