Тендерийн урилга – Химийн шинжилгээний бодис, хэрэгсэл нийлүүлэх