Тендерийн урилга – Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн (Сүү) нийлүүлэх