Тендерийн урилга – Хэмжих хэрэгслийн (япон) сэлбэг нийлүүлэх