Тендерийн урилга – Хятад, япон автомашины сэлбэг нийлүүлэх