Тендерийн урилга – PGF-5-ийн цахилгаан хөдөлгүүр нийлүүлэх