Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөр амь эрсэдсэн болон хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэддээ хүндэтгэл үзүүллээ…

“ДЦС-4” ТӨХК-д ажиллаж байгаад үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөр хөдөлмөрийн чадвараа алдсан үе үеийн ажилчин, албан хаагчиддаа Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөр амь эрсэдсэн болон хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдийг эргэн дурсах Олон Улсын өдрийг тохиолдуулан компанийн удирдлага, Төрийн бус байгууллагын зүгээс хүндэтгэл үзүүллээ.