Үнийн санал авах урилга – Архивын нягтруулсан шүүгээ нийлүүлэх