Үнийн санал авах урилга – Бичгийн хэрэгсэл нийлүүлэх