Үнийн санал авах урилга – Даралт бууруулах тоноглол РУ-13/1.2 №1, №2-ын их засвар, Вакуум деаэратор №1-ийн тоноглолын засварын ажил хийж гүйцэтгэх