Үнийн санал авах урилга – Зөөврийн гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нийлүүлэх