Үнийн санал авах урилга – ТА№6-ын ата, 13 ата-ын уурын шугамын засварын ажил гүйцэтгэх