Үнийн санал авах урилга – Төрөл бүрийн болт гайка нийлүүлэх