COVID-19-ийн халдвараас хайртай хүмүүсээ хамгаалж, хамтдаа давцгаая