Байгууллагын алдартангууд

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар

  • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар С.Балдорж
  • Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар П.Дамбийбазар

Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан

  • Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан С.Дагвадорж
  • Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан С.Гэрэл
  • Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Д.Хэнмэдэх
  • Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Ц.Баярбаатар
  • Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Ц.Батхүү
  • Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Б.Цэвээн
  • Монгол Улсын Аж Үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Ч.Энхтуяа