Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Дарга

Б. Ерэн-Өлзий  -   Эрчим хүчний яам, Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

Гишүүд

Ё. Энхтуяа  -   Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газар, ахлах шинжээч
Н. Амартөвшин  -   Эрчим хүчний яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, шинжээч
Д. Болд  -   Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, референт
Н. Мягмар  -   Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Хууль, эрх зүйн газрын дарга
Л. Гэрэлмаа  -   Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн ашиглалтын хэлтэс, мэргэжилтэн

Хараат бус гишүүд

Р. Ганжуур  -   МЭХИХ-ны гүйцэтгэх захирал
В. Бат-Эрдэнэ  -   МҮОНТВ-ийн үндэсний зөвлөлийн гишүүн
Г. Пүрэвдорж  -   Монголын эрчим хүчний ассиоциацийн нарийн бичгийн дарга


Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороо

Аудитын хороо

Г. Пүрэвдорж  -   Хорооны дарга
Н. Амартөвшин  -   Гишүүн
Р. Ганжуур  -   Гишүүн

Цалин урамшууллын хороо

Н. Амартөвшин  -   Хорооны дарга
Р. Ганжуур  -   Гишүүн
В. Бат-Эрдэнэ  -   Гишүүн

Нэр дэвшүүлэх хороо

Ё. Энхтуяа  -   Хорооны дарга
Г. Пүрэвдорж  -   Гишүүн
В. Бат-Эрдэнэ  -   Гишүүн