Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Дарга

Б. Ерэн-Өлзий  -   Эрчим хүчний яам, Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга

Гишүүд

Ё. Энхтуяа  -   Эрчим хүчний яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газар, ахлах шинжээч
Н. Амартөвшин  -   Эрчим хүчний яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар, шинжээч
Д. Болд  -   Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, референт
Б. Очирпүрэв  -   Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Салбарын бодлого зохицуулалтын газрын шинжээч
Л. Гэрэлмаа  -   Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, Төрийн өмчийн ашиглалтын хэлтэс, мэргэжилтэн

Хараат бус гишүүд

Р. Ганжуур  -   МЭХИХ-ны гүйцэтгэх захирал
Ж. Батсуурь   -   Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээний зохицуулах зөвлөлийн дарга
Ш. Ариунжаргал  -   Барилгын хөгжлийн төвд лаборант


Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороо

Аудитын хороо

Р. Ганжуур  -   Хорооны дарга
Н. Амартөвшин  -   Гишүүн
Ж. Батсуурь  -   Гишүүн

Цалин урамшууллын хороо

Л. Гэрэлмаа  -   Хорооны дарга
Р. Ганжуур  -   Гишүүн
Ш. Ариунжаргал  -   Гишүүн

Нэр дэвшүүлэх хороо

Ё. Энхтуяа  -   Хорооны дарга
Ж. Батсуурь  -   Гишүүн
Ш. Ариунжаргал  -   Гишүүн