“ДЦС-4” ТӨХК дараахи ажлын байранд /2/ нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.