ДЦС-4 ТӨХК-ийн 40 жилийн ойн логоны загвар шалгаруулах уралдаан