ISO45001:2018

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо-Шаардлага, хэрэглэх заавар ISO45001:2018 стандартын хэрэгжилтийг баталгаажуулсан гэрчилгээг гардан авлаа.